Par­ke­ring

Varden - - HALLO VARDEN -

Kja­ere po­li­ti­ke­re: Q-parks ar­gu­men­ta­sjon i den­ne sa­ken er jo helt håp­løs!

Bruk vår for­bru­ker­makt til å få de ut av mar­ke­det. Vi vil jo ikke ha det sånn!

Har selv par­kert hyp­pig på Syke­hu­set Tele­mark i noen må­ne­der. Kø­er ved par­ke­rings­auto­ma­ter og bøtte­vis av feil – og til slutt ga Q-park opp. Det ble gratis par­ke­ring noen uker, men det hol­der ikke. Mitt råd: Bytt dem ut med noen and­re. Trond Vi­ge­land

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.