På­gre­pet for bom­be

Varden - - NYHETER -

▶ En mann i be­gyn­nel­sen av 40-åre­ne ble på­gre­pet og sik­tet for draps­for­søk et­ter at en spreng­lad­ning ons­dag ble sendt til po­liti­hu­set på Ski. Man­nen selv nek­ter kjenn­skap til sa­ken.

Lo­kalt po­li­ti var fre­dag kveld ved sik­te­des bo­lig sam­men med bom­be­grup­pa, brann­ve­se­net og helse­ve­se­net. Frykt for at den sik­te­de på noe vis had­de satt opp noen fel­ler før­te til et stort opp­bud fra nød­eta­te­ne.

Po­li­ti­et valg­te å eva­ku­ere nabo­la­get før de gikk inn i bo­li­gen i går kveld.

Man­nen er godt kjent av po­li­ti­et fra tid­li­ge­re, blant an­net for trusler mot po­li­ti og dom­stol, opp­ly­ser Øst po­liti­dis­trikt. Til NRK sier po­li­ti­et at man­nen tid­li­ge­re har dre­vet med tag­ging av dom­sto­len på Ro­me­ri­ke og po­liti­sta­sjo­nen der tid­li­ge­re i år. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.