14 har søkt på den le­di­ge topp­job­ben i IRMAT

Varden - - NYHETER -

Til nå har det meldt seg 14 sø­ke­re til den le­di­ge topp­job­ben i det in­ter­kom­mu­na­le re­no­va­sjons­sel­ska­pet IRMAT. Stil­lin­gen er lyst le­dig et­ter at dag­lig le­der i 23 år, Stein As­mund­sen, går av med pen­sjon.

– Det ser bra ut med sø­ke­re til job­ben, be­kref­ter styre­le­der Hel­ge Gr­an­lund over­for Var­den.

– Søk­nads­fris­ten er for­len­get til 12. de­sem­ber. Et­ter den tid vil vi gå i gang med selve an­set­tel­ses­pro­ses­sen.

Det har de sis­te må­ne­de­ne va­ert fle­re sa­ker i media rundt IRMAT, med bak­grunn i en sva­ert om­stridt lei­e­av­ta­le sel­ska­pet har inn­gått om et nytt av­falls­an­legg på Bren­na på Gvarv.

IRMAT er et in­ter­kom­mu­nalt re­no­va­sjons­sel­skap med base på Notodden. Også Bø, Sau­he­rad og Hjart­dal er in­ne på ei­er­si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.