Her fun­ker ski­ene nå

Tele­mark er fullt av gode mu­lig­he­ter for både al­pin- og lang­renns­ski i hel­ga.

Varden - - NYHETER - ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ bir­te.su­sann..ulve­[email protected]­den.no

Snø­fall de sis­te da­ge­ne har gitt et flott til­skudd til skian­leg­ge­ne i Tele­mark. Man­ge ste­der var det al­le­re­de et bra grunn­lag av kunst­snø. Slik er sta­tus nå:

Her kan du stå på ski i hel­ga

Jar­seng Vier­li Rau­land Gaus­ta Hau­ke­li­fjell Gaute­fall Hall­bjønn­s­ek­ken LiI­fjell Vrå­dal

I Gr­en­land er det alt­så Jar­seng som gjel­der i hel­ga. På Svan­stul og i Fri­tids­par­ken i Ski­en er det ikke nok snø ennå.

– Vi er i gang med å lage en løy­pe som vil va­ere klar i dag, sier Jan Me­en, an­leggs­le­der på Jar­seng for IF Ørn.

Det er gode mu­lig­he­ter for å ta seg en ski­tur el­ler ake.

– Vi had­de en vel­dig god snø­pro­duk­sjon sist kulde­pe­rio­de, og det har holdt vel­dig bra. Det er sto­re hau­ger som vi nå for­de­ler ut over om­rå­det.

Vier­li og Rau­land

Lør­dag 24. no­vem­ber åp­net Vier­li den førs­te lang­renns­løy­pa i Tele­mark. I går åp­net de ter­reng­par­ken på Vier­li for kveld­skjø­ring.

I dag åp­nes fle­re hei­ser på Rau­land ski­sen­ter. Hei­se­ne som åp­ner er Tiur/ Rau­land Ski­sen­ter, Til­brin­ger­hei­sen, t-krok og barne­bak­ken.

Hele ski­are­na­en er åpen med seks kilo­me­ter løy­pe tur re­tur. Ven­ter på na­tur­snø På Rau­lands­fjell har de ikke snø­ka­no­ner, og trenger mer na­tur­snø for å åpne.

Gaus­ta, Li­fjell, Vrå­dal

Gausta­top­pen ski­sen­ter har åp­net to løy­per.

– Det er gode for­hold for ski­kjø­ring, sier ski­sen­ter­le­der Bjørn Tver­berg.

Bak­ke­ne som nå er åpen er Hov­des­taul og barne­an­leg­get.

To­talt har Tver­berg ca 40 ka­no­ner i drift, og det har kom­met 20 cm med ny­snø den sis­te ti­den.

På Li­fjell i Bø åp­ner barne­bak­ken i dag. Den er 300 me­ter. Det er ca 10-15 cm i ter­ren­get, sier drifts­sjef Ru­nar Sten­stad.

På Gaute­fall har de åp­net én heis, den­ne ble åpent i hel­ga. Det er Lille­bjørn­hei­sen som er åpen.

– Vi kun­net åpne den­ne ene ned­far­ten ved hjelp av kunst­snø. Lang­renns­løy­pa er åpen for pub­li­kum med tan­ke på at det falt mye snø i natt, men jeg er usik­ker på når den vil bli prep­pet, sier Sa­ra Mar­tin hos Gaute­fall ski­sen­ter.

Vrå­dal, Hau­ke­li, Skaf­så

Vrå­dal Pa­no­ra­ma Ski­sen­ter har fire hei­ser åpen, og kom­mer til å bru­ke hel­ga på å pro­du­se­re enda mer snø. Lang­renns­løy­pa er ikke åp­net ennå, men kan i bes­te fall åpne i lø­pet av hel­ga.

Hau­ke­li­fjell ski­sen­ter, med dag­lig le­der og ei­er Hal­vor Vin­je, har to hei­ser åpen, og kom­mer til å åpne to nye hei­ser nes­te helg.

Øns­ker man å gå på lang­renn så er det mu­lig å gå en åtte kilo­me­ter lang lang­renns­løy­pe. Den går fra Bo­ten til ski­sen­te­ret.

Løype­sjef Knut Ur­bø kun­ne mel­de om se­song­åp­ning på Hall­bjønn­s­ek­ken ons­dag den­ne uken. Løy­pa går fra Hall­bjønn­s­ek­ken sen­ter og vi­de­re mot As­bjørns­ro og Ku­skard.

– Løy­pa er ca 7-8 kilom­ter, sier løype­sjef Knut Ur­bø.

Ski­hei­se­ne på Hall­bjønn­s­ek­ken har ikke åp­net ennå.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.