Møt ord­fø­ra­ren

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

Ord­fø­ra­ren i Seljord, Half­dan Hau­gan, in­vi­te­rar til ein prat over ein kaffe­kopp på Gran­vin Kul­tur­hus fyrst­kom­man­de ons­dag, 12. de­sem­ber, frå klok­ka 18.00 til 20.00.

Nes­te dag, tors­dag 13. de­sem­ber, er det møte i kom­mune­sty­ret.

Mø­tet star­tar klok­ka 09.00 i kom­mune­styre­sa­len i kom­mune­hu­set.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.