Hunde­slet­te på Toll­nes

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

En be­bo­er på Toll­nes har tatt opp et øns­ke om å få en hun­de­lufte­gård der hun­der kan løpe fritt og so­sia­li­se­re seg. Sa­ken kom­mer nå opp i Kly­ve lo­kal­ut­valg. Det fin­nes et slikt til­bud på Gul­set, men Toll­nes-be­bo­eren har dår­lig er­fa­ring med den. Han fore­slår et sett med regler, og vil bru­ke leke­plas­sen ved Kjelle­mo­jor­det 20.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.