Tar opp ny­vei

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

Åfoss lo­kal­ut­valg tar i sitt de­sem­ber­møte opp fle­re sa­ker som gjel­der den nye vei­en mel­lom Skjel­bred­strand og Skygge­stein.

Det gjel­der steng­ning av den gam­le vei­en, og det gjel­der buss­holde­plas­sen ved Brek­ka, som ikke len­ger blir stoppe­sted for Tele­marksks­pres­sen.

Sa­ke­ne leg­ges fram uten noen inn­stil­ling.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.