Spei­ding er po­pu­la­ert

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

Spei­de­ren i Siljan er i vekst, mel­der Kom­mune­nytt. Men med så man­ge som 70 ak­ti­ve spei­de­re trengs det også fle­re le­de­re.

Trond Gur­holt vil der­for gjer­ne ha kon­takt med tryg­ge og gode voks­ne som kan ten­ke seg å bli spei­der­le­de­re.

Spe­si­elt for­eld­re el­ler tid­li­ge­re spei­de­re bes ta kon­takt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.