For­kjør­veg på Vest­sida

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

Dran­ge­dals­vei­en på Vest­sida er blitt for­kjørs­vei.

Det er re­gion­vei­sje­fen som har fat­tet ved­tak om det­te, og ved­ta­ket be­gyn­te å gjel­de 4. de­sem­ber.

For­kjørs­ret­ten be­gyn­ner å gjel­de ved rund­kjø­rin­gen ved Fred­nes­brua og opp­hø­rer ved det så­kal­te PP­krys­set, der Dran­ge­dals­ve­gen eb­ber ut i Li­naas­gate.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.