Sjek­ket pølse­ma­ker

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

In­gen slip­per unna skjen­ke­kon­trol­len.

Ikke en gang Den Stol­te Pølse­ma­ker, som dri­ver salg av blant an­net pøl­ser og biff på Va­lel­rmy­re­ne, men med mu­lig­het til å ta med seg noen flas­ker øl hjem. Pølse­ma­ker Hans Ole Berg­by fikk be­søk 29. no­vem­ber. Det mel­des at øl­sal­get fore­gikk på en prikk­fri måte.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.