Tu­sen­vis tok far­vel da Ge­or­ge H.W. Bush ble stedt til hvi­le i Texas

Varden - - NYHETER -

Na­er­me­re 1.200 men­nes­ker møt­te opp for å ta far­vel med USAs tid­li­ge­re pre­si­dent Ge­or­ge H.W. Bush da han ble stedt til hvi­le i hjem­sta­ten Texas.

Sere­mo­ni­en i St. Mar­tins Epis­co­pal Church i Hous­ton tors­dag er den sis­te of­fent­li­ge minne­se­re­mo­ni­en for USAs 41. pre­si­dent, som døde 94 år gam­mel for­ri­ge uke.

Na­er­me­re 1.200 sør­gen­de var ven­tet å møte opp for å del­ta på sere­mo­ni­en, der Bushs tid­li­ge­re uten­riks­mi­nis­ter Ja­mes Ba­ker og sønne­sønn Ge­or­ge P. Bush var blant dem som skul­le tale. Sere­mo­ni­en skjer et­ter tre da­ger med ar­ran­ge­men­ter i Washing­ton til aere for den tid­li­ge­re pre­si­den­ten.

Et­ter sere­mo­ni­en i Hous­ton ble Bushs båre, fa­mi­lie, og na­ere ven­ner ført til byen Col­le­ge Sta­tion i et spe­sial­tog malt for å lik­ne på pre­si­dent­fly­et. Langs vei­en sto folk med flagg og ban­ne­re og vis­te Bush den sis­te aere.

I en privat se­re­mo­ni ble Bush be­gra­vet ved si­den av sin av­døde kone Bar­ba­ra Bush og dat­te­ren Ro­bin, som døde tre år gam­mel av leu­ke­mi i 1953.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.