AND­RE ME­NER

Varden - - MENINGER -

Tid­le­ga­re i år sig­ner­te her­re- og kvinne­lands­la­get ein av­ta­le om å dele til­sko­tet frå for­bun­det likt. Det var noko av grunn­gje­vin­ga for at fot­ball­for­bun­det fekk hei­ders­pri­sen til spe­lar­for­ei­nin­ga Niso i hel­ga. NFFs like­løns­ved­tak for lands­lags­spe­la­rar for­te­ner hon­nør. Sam­ti­dig skul­le det ber­re mang­le. Alt er stør­re i herre­fot­bal­len. Her­ra­ne har flei­re pub­li­ku­ma­rar på sta­dion og fjern­syn, dei får meir merk­semd i avi­se­ne, det er stør­re pre­mie­pen­gar og meir re­klame­inn­tek­ter. Då er det ber­re rett og ri­me­leg at for­bun­det ar­bei­der i mot­sett ret­ning, for

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.