30 år med barn og blei­e­skift

Varden - - SPORT -

– Det­te or­ker jeg ikke når jeg er 50, tenk­te An­ne Migliosi Taalesen et­ter de førs­te åre­ne ved Tre­klø­ve­ren barne­hage ved syke­hu­set.

I år fei­ret hun 30 år på ar­beids­plas­sen.

– Jeg tri­ves jo så bra.

For en som meg, som ikke kla­rer å sit­te stil­le, er det­te helt ut­mer­ket. Det skjer noe hele ti­den, og vi har flot­te tur­om­rå­der i naer­he­ten. Jeg er ikke blant dem som tre­ner mest, men har en jobb som gir meg vel­dig mye ak­ti­vi­tet – i et helt su­pert mil­jø.

2003: An­ne og barn fra Tre­klø­ve­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.