Lie Han­sen klar for Dram­men

Varden - - SPORT -

Et­ter fle­re år i ut­lan­det ven­der Espen Lie Han­sen hjem til Nor­ge.

29-årin­gen har skre­vet un­der en tre­års­kon­trakt med Dram­men, gjel­den­de fra og med nes­te se­song.

Lands­lags­pro­fi­len gir seg i frans­ke Nan­tes et­ter årets se­song, og fort­set­ter kar­rie­ren i sin mo­der­klubb Dram­men.

Lie Han­sen for­lot Dram­men i 2011.

Han har spilt i Dan­mark, Frank­ri­ke, Tysk­land og Øs­ter­rike. I mai i år spil­te han Cham­pions League­fi­na­le for Nan­tes.

– Jeg drar hjem for­di jeg har va­ert Euro­pa rundt i åtte år, og merker jeg sav­ner Nor­ge, fa­mi­lie og ven­ner. Jeg har blitt så god på å flyt­te at jeg kun­ne star­tet et flytte­byrå, sier Lie Han­sen til VG.

Før spill i Dram­men blir han mest sann­syn­lig å se i den nors­ke lands­lags­trøya un­der VM.

– VM kom­mer til å bli spen­nen­de. Vi har fått en ål­reit grup­pe og har ab­so­lutt sto­re mu­lig­he­ter for å kom­me oss til semi­fi­na­le. Spil­ler vi den ras­ke og ag­gres­si­ve hånd­bal­len vi er kjent for, kan det bli gøy, sier Lie Han­sen vi­de­re. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.