NAVNEDAG

Varden - - FOLK -

I dag har Ma­rion, Mar­le­ne og Mor­gan navnedag.

Ma­rion er den en­gels­ke for­men av nav­net Ma­ria. And­re va­ri­an­ter er Ma­rie, Ma­ri­an­ne og Ma­ry. Ma­ria er et av de mest be­nyt­te­de navn gjen­nom år­hund­re­ne, og er stam­men til man­ge for­mer på fle­re språk. Den he­bra­is­ke for­men er Mir­jam. Mar­le­ne er en sam­men­trek­ning av Ma­ria og Mag­da­le­ne. Nav­net Mor­gan kom­mer fra det kel­tis­ke or­det mor, som be­tyr sjø. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.