Språk­for­stå­el­se

Varden - - HALLO VARDEN - Bjørn Kjeld­by, Ski­en

For få da­ger si­den fikk vi glad­mel­din­gen om at For­bru­ker­til­sy­net flyt­ter sitt ho­ved­kvar­ter til Gr­en­land med 35 nye ar­beids­plas­ser.

Fja­er i hat­ten til Røe Isak­sen, Hoks­rud og and­re bi­drags­yte­re.

Så mitt lil­le språk­po­eng: Alle som er født og opp­vokst her vet at vi for noen ti­år si­den fikk mye ne­ga­tiv om­ta­le.

Gul røyk på Her­øya og kvikk­sølv i fjor­de­ne for å nev­ne noe.

Nå har det blitt rik­tig fint her, flott geo­gra­fisk plas­sert.

Ned­re Tele­mark og Gr­en­land om­fat­ter om lag samme re­gion.

Mitt øns­ke er at fle­re med makt, po­li­ti­ke­re og jour­na­lis­ter, byt­ter ut Gr­en­land med ned­re Tele­mark.

Hvis av­falls­de­po­ni­et i Bre­vik, «leg­ges til Gr­en­land», set­tes vi mye til­ba­ke om­dømme­mes­sig.

Ei­dan­ger­fjor­den vil mis­te mye av sin sjarm.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.