Du sto­re bisn!

Varden - - HALLO VARDEN - Olav Nord­s­to­ga

Eit vi­tugt men­nes­ke bur­de vel hal­de seg for god til å kom­men­te­re det va­set Sel­jor­ding mål­ber i Var­den 11. ja­nu­ar (Hal­lo Var­den) Med det er vondt lata vera: Sel­jor­ding er so for­na­er­ma over at «vest­len­din­ger» skal rå over kva «språk» det nye Vest­foldTele­mark skal nyt­te. ein vest-tele­mar­king som fyrst tok i bruk ny­norsk (lands­mål) som avis­mål midt på 1800-ta­let? Med eit godt grunn­lag i heime­må­let sitt.

Re­tur­ne­rer slutt­sat­sen: «slutt med tul­let!»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.