Gjør klar til kon­fe­ran­se

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

På Vest-Tele­mark­kon­fe­ran­sen 6. fe­bru­ar kan du høre man­ge va­rier­te fore­drags­hol­de­re dele sine syns­punkt og er­fa­rin­ger. Blant an­net om hvor­dan om man best ska­per nye og bed­re pro­duk­ter og tje­nes­ter i Vest-Tele­mark. Na­e­rings­mi­nis­ter Tor­bjørn Røe Isak­sen (H) er blant gjes­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.