RE­GJE­RINGS­FOR­HAND­LIN­GE­NE

Varden - - NYHETER -

▶ Høy­re, Frp, Ven­st­re og KrF star­tet ons­dag

2. ja­nu­ar for­hand­lin­ge­ne om en ny re­gje­rings­platt­form.

▶ For­hand­lin­ge­ne skjer på Grana­vol­den Gja­est­gi­ve­ri på Hade­land i Opp­land.

▶ De­le­ga­sjo­ne­ne består av:

▶ Høy­re: Er­na Sol­berg (le­der), Jan Tore San­ner, Bent Høie

▶ Frp: Siv Jen­sen (le­der), Syl­vi List­haug, Hans Andreas Li­mi, Ketil Sol­vik-Olsen (som for ti­den bor i USA og vil delta når han er i Nor­ge).

▶ Ven­st­re: Tri­ne Skei Gran­de (le­der), Ola Elve­stu­en, Ter­je Brei­vik

▶ KrF: Kjell In­golf Rop­stad (le­der), Olaug Bolle­stad, Erik Lun­de og Jor­unn Hal­la­rå­ker (sek­reta­er)

▶ Det er uvisst hvor len­ge for­hand­lin­ge­ne vil vare. Fjor­årets for­hand­lin­ger om Jel­øya­platt­for­men var­te fra 2. til 14. ja­nu­ar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.