Tu­sen­vis av flykt­nin­ger ram­met av flom

Varden - - ANNONSER -

Tu­sen­vis av sy­ris­ke flykt­nin­ger ram­mes hardt av uva­e­ret som har her­jet i Li­ba­non den sis­te uka. Fle­re lei­rer er over­svømt etter sto­re meng­der regn og snø.

Over­svøm­mel­se­ne har ført med seg sto­re ma­te­ri­el­le ska­der.

– Jeg mis­tet alt, sier Umm Fa­waz, som har fått sine ei­en­de­ler øde­lagt etter at van­net på ste­det har ste­get til det når hen­ne til knaer­ne. Hun sier til AP at hun har måt­tet sove fem net­ter på en stol på grunn av vann­meng­de­ne.

FNs høy­kom­mis­sa­er for flykt­nin­ger sier at 361 lei­rer, som hu­ser til sam­men 11.000 sy­re­re, er ram­met av stor­men. Da den end­te ons­dag had­de den gjort stor ska­de på bo­li­ger og bi­ler.

Fle­re fjell­vei­er ble stengt, og stor­men før­te også til fle­re strøm­brudd.

Alaa She­hadeh, som bor i lei­ren i Bar Elias sam­men med sin kone og barn, fikk øde­lagt mat, tep­per og ma­dras­ser da lei­ren ble over­svømt.

– Kun Guds nåde kan red­de oss, sier han.

Kona og bar­na røm­te til en hall i naer­he­ten un­der stor­men. Det bor om lag 420 flykt­nin­ger i lei­ren, hvor­av 100 er barn.

I and­re na­er­lig­gen­de bo­set­nin­ger steg van­net en halv me­ter.

(NTB)

FOTO: NTB SCANPIX

OVERSVØMMELSE: Flykt­nin­ger i Bar Elias i Li­ba­non.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.