Pe­der­sen tok EM-bron­se

Varden - - SPORT -

Sver­re Lun­de Pe­der­sen (26) tok sin førs­te EM-me­dal­je i kar­rie­ren med bron­se i all­round­mes­ter­ska­pet på skøy­ter i Ita­lia. Sven Kra­mer tok sin 10. EM-tit­tel.

▶ Skøyte­le­gen­den Kra­mer vis­te nok en gang musk­ler da 32-årin­gen søn­dag gikk inn til gull i all­round-EM. Han vant foran lands­man­nen Pat­rick Roest etter å ha vun­net 5000 og 1500 me­ter og av­slut­tet med 2.-plass bak Roest på 10.000 me­ter.

Pe­der­sen had­de håp om gull før den av­slut­ten­de dis­tan­sen. Nord­man­nen var num­mer tre før 10.000-me­te­ren, bak Kra­mer og Roest.

Fa­na-lø­pe­ren gikk i par med Hå­vard Bøkko og gjor­de en so­lid 10.000 me­ter, men klar­te ikke å gjø­re noe med Kra­mer og Roest.

Pe­der­sen ble num­mer fi­re på dis­tan­sen, og der­med ble det EM-bron­se på nord­man­nen. Det er hans førs­te EM-me­dal­je. Han ble num­mer tre på alle de tre førs­te dis­tan­se­ne.

– Jeg er for­nøyd. Jeg fikk ut tre vel­dig gode løp, men 10.000 var litt tung, og der har jeg litt igjen. Men alt i alt er jeg vel­dig for­nøyd med førs­te EM-me­dal­je, så skal jeg stå på og tre­ne fram til VM, sier Pe­der­sen til NRK.

(NTB)

FOTO: HA­RALD WISTHALER / NTB SCANPIX

PALL­PLASS: Sver­re Lun­de Pe­der­sen tok bronse­me­dal­je i all­round-EM.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.