Stor­ha­mar med uav­gjort mot «nors­ke» Es­bjerg i EHF-cu­pen

Varden - - SPORT -

▶ Stor­ha­mar tok sitt førs­te po­eng i gruppe­spil­let i EHF-cu­pen med 28-28 hjem­me mot det dans­ke stor­la­get Es­bjerg, som had­de seks nors­ke i trop­pen.

De frem­møt­te på Ha­mar fikk ser­vert en jevn­spilt opp­gjør søn­dag etter­mid­dag. Stor­ha­mar var i fø­rin­gen etter ti mi­nut­ter før la­ge­ne fulg­te hver­and­re som skyg­ger fram til pau­se på stil­lin­gen 14-15. Da ryk­ket dans­ke­ne ifra og le­det på det mes­te med fem mål.

Li­ke­vel klar­te ver­te­ne å skru på tur­bo­en og snu 18-23 til 24-23 ti mi­nut­ter før slutt.

Av­slut­nin­gen ble av det nerve­pir­ren­de sla­get da in­gen av la­ge­ne klar­te å ryk­ke ifra mot­stan­de­ren. Seks­ten se­kun­der før slutt send­te Esta­va­na Pol­man gjes­te­ne i fø­rin­gen med 27-28, men Hei­di Lø­ke vil­le det an­ner­le­des og sik­ret po­eng­de­ling åtte se­kun­der før slutt. Lø­ke ble kam­pens sto­re spil­ler med ti nett­kjen­nin­ger på tolv for­søk.

Lar­vik tap­te 26-32 borte mot rus­sis­ke Ku­ban Kras­no­dar i grup­pe C søn­dag. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.