Hå­per å nå slutt­spil­let

Lett blir det ikke, men Gjer­pen har fort­satt et lite håp om å ta seg til slutt­spil­let i Bring­se­ri­en.

Varden - - SPORT -

▶ På de ni førs­te kam­pe­ne i årets Bring­se­rie står Gjer­pen med seks po­eng. I hel­gen had­de rød­trøy­ene hjem­me­run­de i egen hall. Det end­te med sei­er mot Sjet­ne (29–26) og tap 21–22 for Sta­ba­ek lør­dag. Søn­dag ble det 18-30-tap mot bunn­la­get Ha­s­lum.

Topp tre er vi­de­re

– Vi har am­bi­sjo­ner om å kom­me så langt som mu­lig, og vi har selv­føl­ge­lig vel­dig lyst til å ta oss til slutt­spil­let. Det er det ikke noen tvil om, sier So­fie Egge Hus­by – vel vi­ten­de om at det fort kan vise seg let­te­re sagt enn gjort.

Kun de tre bes­te la­ge­ne får plass i slutt­spil­let.

– Det blir tøft og vi må spil­le opp mot vårt bes­te fram­over. Sam­ti­dig er vi av­hen­gi­ge av at noen av topp­la­ge­ne snub­ler om vi skal kla­re det, men det er et mål alle spil­ler­ne sik­ter mot, sier Hus­by.

Alle får spil­le

Gjer­pen-tre­ner And­re Aden­brant sik­ter ikke fullt så høyt – selv om han gjer­ne ser at jen­te­ne når sine mål.

– Vi har vel egent­lig ikke satt oss noen mål­set­ting når det gjel­der plassering. Det vi har satt som mål er å ha med så man­ge spil­le­re som mu­lig. Vi har med 20 spil­le­re nå og alle skal få spil­le. Det er nok ikke så man­ge and­re lag som har med så man­ge, sier han.

Mer bred­de

Gjer­pen-tre­ne­ren har ikke vel­dig trua på at la­get vil ta seg til årets slutt­spill.

– Det skal godt gjø­res. Det er med fle­re lag i år enn tid­li­ge­re.

FOTO: PÅL LUNDSHOLT

GOD: So­fie Egge Hus­by var god i møte med Sjet­ne. Linje­spil­le­ren prik­ket inn tre mål.

FOTO: NILS-TORE OLSEN

GJER­PEN J16: Bak fra ven­st­re: Ada Fred­rik­sen, Sti­en Me­lum Svend­sen, Li­sa Wen­ners­berg Simao, Tu­va Små­ge, San­ne Løk­ka Ha­gen, Sa­ra-He­le­ne Knutsen, So­fie Egge Hus­by, Kris­ti­ne Hau­gen, Katin­ka West­li og Ce­line Bergh Lar­sen. Foran fra ven­st­re: Ma­ri­an­ne Flaa­tin Lund­tveit, San­na Rø­raas Han­sen, Ca­mil­la Haugo Fr­ed­ly, Ka­ri­an­ne Holm­berg, Lot­te Hom­leid Løchen, Mi­na And­ri­ne Høg­berg Olsen, Sa­ra Grum­he­den, Ju­lie U-Torn Johansen, Hel­le Hol­mer Fred­rik­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.