Tand­berg gir seg i Start

Varden - - SPORT -

Mor­ten Tand­berg slut­ter som as­sis­tent­tre­ner i Start av hen­syn til fa­mi­li­en.

39-årin­gen slut­tet til seg Kje­til Rek­dals tre­ner­team i juli. De had­de tid­li­ge­re job­bet sam­men i Vå­ler­en­ga i 2015 og 2016.

– Jeg har brukt mye ener­gi og tanke­kraft på å kom­me fram til den­ne be­slut­nin­gen, så hva li­vet brin­ger vi­de­re har jeg ikke tenkt så mye på ennå. Det jeg vet er at jeg kom­mer til å bi­dra på fot­bal­lin­jen på Døn­ski vi­dere­gå­en­de sko­le to gan­ger i uka. Det er det enes­te jeg vet nå, så får jeg ta det der­fra, sier Tand­berg til Starts nett­sted.

Tand­berg ble i no­vem­ber til­budt job­ben som Ull/Kisa­tre­ner, men tak­ket nei også av hen­syn til fa­mi­li­en. Trond Fred­rik­sen over­tok tre­ner­an­sva­ret i Jess­heim-klub­ben må­ne­den etter.

Fre­dag ble det klart at også Mick Priest gir seg i Starts tre­ner­team og flyt­ter hjem til­ba­ke til Stor­bri­tan­nia etter halv­an­net år i klub­ben. (NTB)

GIR SEG: Start-tre­ner Kje­til Rek­dal mis­ter as­sis­tent­tre­ner Mor­ten Tand­berg

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.