BURSDAGER

Varden - - FOLK -

38 år

Dorthe Mar­gre­te Naur fyl­ler i dag 38 år. Kja­ere Dorthe, gra­tu­le­rer med da­gen. Jeg er så vel­dig, vel­dig glad i deg. All­tid er du så snill, venn­lig, hjelp­som og blid! Hil­sen og klem fra beste­mor.

17 år

Nad­ja Vig­ger Pe­der­sen God­jen­ta vår fyl­ler 17 år. Gra­tu­le­rer med da­gen, hil­sen mor­mor og bu­s­ti­far, mam­ma og pap­pa og lille­søs­ter Katin­ka.

10 år

Ul­rik Fjell­da­len Thor­kild­sen Vi gra­tu­le­rer den fine, gode og bli­de gut­ten vår Ul­rik som fyl­ler 10 år 14. ja­nu­ar. På heste­ryg­gen trivs du godt og med god mest­ring. Høre på mu­sikk er også noe du li­ker. Du er en flott gutt vi alle er vel­dig glad i. Stolt store­bror for Christoffer og Even. Vi gle­der oss til burs­dag­fes­ten. Man­ge gode klem­mer fra mom­mo, beste­far og res­ten av fa­mi­li­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.