NAVNE­DAG

Varden - - FOLK -

Her­bjørn, Her­bjørg og Her­borg har navne­dag i dag. nav­ne­ne er nor­rø­ne. Manns­nav­net Her­bjørn har førs­te sta­vel­se fra ur­nor­dis­ke har­jar, ned­felt i nå­ti­dens ha­er og her­je. An­nen sta­vel­se er samme som i vår bjørn – noe sånt som «strids­bjørn». Her­borg har samme be­tyd­ning i førs­te ledd, mens -borg står for ber­ging, hjelp – «strids­hjel­per». Her­bjørg er en faer­øysk og norsk va­ri­ant av nav­net. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.