Mar­tin Scor­se­ses Bob Dy­lan-do­ku­men­tar fant vei­en til Net­flix

Varden - - KULTUR -

▶ Mar­tin Scor­se­se har tatt med seg do­ku­men­ta­ren «Rol­ling Thun­der Re­vue: A Bob Dy­lan Story», som det len­ge har gått ryk­ter om er un­der­veis, til Net­flix.

Blant an­net lo­ves det nye in­ter­vju­er med Dy­lan foran ka­me­ra, så vel som med de and­re mu­si­kan­te­ne. Iføl­ge Net­flix fan­ger do­ku­men­ta­ren den trøb­le­te tids­ån­den.

Rol­ling Thun­der Re­vue var en kon­sert­tur­né i to run­der med til sam­men 57 kon­ser­ter, som Bob Dy­lan ar­ran­ger­te i USA fra høs­ten 1975 til våren 1976. Han tok med seg en bro­ke­te gjeng med­mu­si­kan­ter på ar­tist­ka­ra­va­nen:

Jo­an Ba­ez, Ro­ger McGuinn og Ram­blin’ Jack El­liott var fas­te, mens gjes­ter som duk­ket opp for en­kelt­opp­tre­de­ner un­der­veis var Rin­go Starr, Em­mylou Har­ris, Al­len Gins­berg, Bet­te Mid­ler, Mick Ron­son, Pat­ti Smith og Jo­ni Mitch­ell.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.