The World's End

Varden - - RADIO & TV -

Bri­tisk-ame­ri­kansk science fic­tion-ko­me­die fra 2013. Ga­ry King, en mann i 40-åre­ne som fort­satt le­ver i 20-åre­ne, kla­rer å over­be­vi­se de noe mot­vil­li­ge kom­pi­se­ne sine om å kom­me til­ba­ke til hjem­byen i et for­søk på å en­de­lig nå frem til den sagn­om­sus­te pu­ben The World's End. Un­der­veis inn­ser de at den vir­ke­li­ge kam­pen er om frem­ti­den – ikke bare de­res, men også men­nes­ke­he­tens. Å nå frem til The World's End er plut­se­lig det mins­te pro­ble­met de har. Med: Mar­tin Fre­eman, Ed­die Mar­san, Pier­ce Bros­nan. Regi: Ed­gar Wright.

NRK3 kl 21.20

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.