This Is Us

Varden - - RADIO & TV -

Ka­te, Ke­vin og Rand­all drar til fa­mi­lie­hyt­ta etter en kao­tisk Høst­takke­fest. Oli­vias ut­ta­lel­ser ska­per splid mel­lom Ka­te og Ke­vin, mens Rand­all sø­ker Jacks hjelp. TV6 kl 18.30

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.