Fun with Dick and Ja­ne

Varden - - RADIO & TV -

Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2005. Dick Har­per har ny­lig blitt for­frem­met til vise­pre­si­dent i sel­ska­pet han job­ber for, og han og kona Ja­ne le­ver det gode liv. Men når ka­ta­stro­fen inn­tref­fer, blir Dick ut­pekt som synde­buk­ken. Med: Jim Car­rey, Téa Le­o­ni, Alec Bald­win. Regi: Dean Pa­r­isot. (11 år) TV3 kl 23.30

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.