Se­ven Psycho­paths

Varden - - RADIO & TV -

Bri­tisk krim­ko­me­die fra 2012. Den am­bi­siø­se film­for­fat­te­ren Mar­ty har et bril­jant ma­nus kalt «Se­ven Psycho­paths» i ho­det sitt. Men dess­ver­re er han van­lig­vis for fylle­syk til å gjø­re noe mer med det. I mel­lom­ti­den be­ta­ler den ar­beids­løse skue­spil­le­ren og beste­ven­nen til Mar­ty, Bil­ly, lei­en ved å kid­nap­pe hun­der sam­men med den smi­gren­de Hans. Med: Woody Har­rel­son, Michael Pitt, Sam Rock­well. Regi: Mar­tin McDo­nagh. (15 år)

NRK3 kl 00.50

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.