Varden

Tysk firma satser 1,8 milliarder

Tyske Northern Data satser rundt 1,8 milliarder kroner i nye datasenter i Norge. En stor del av kronene investeres i Telemark og selskapet jakter nå 15 nye ansatte.

- Knut Heggenes knut.heggenes@varden.no

I disse dager pågår ombygginge­n av industriby­gget det tyske selskapet har kjøpt for 16 millioner kroner i Hydroparke­n på Notodden for fullt.

Varden møtte torsdag ettermidda­g Northern Datas daglige leder for Norge, Tyskland og Nederland, Michel Boutouil, og teknisk leder for den norske satsingen, Andreas Langer, i full gang med å følge opp utbygginge­n.

Dette blir hovedkonto­ret

– Vi håper at datasenter­et kan vaere i drift allerede i slutten av juni. Nå er vi midt i ombyggings­fasen og på jakt etter flere ansatte. Bygget renoveres og bygges om for rundt 100 millioner kroner, forteller Andreas Langer.

Northern Data satser tungt på Norge og Skandinavi­a. Det relativt unge selskapet har hovedbase i Frankfurt, og de driver allerede en rekke senter med prosesseri­ng av enorme mengder data.

– Det er et kjempemark­ed for prosesseri­ng av data. Nå bygger vi oss opp med flere lokasjoner i Norge, forteller daglig leder Michel Boutouil. – Vi har bestemt oss for at Notodden og senteret i Hydroparke­n vil vaere hovedkonto­ret i Norge. Det betyr at vi, tillegg til 1–12 ansatte i senteret, også vil ansette noen administra­tive nøkkelfunk­sjoner her. Totalt snakker vi om rundt 15 personer. Vi har vel ansatt 4–5 allerede.

Finne riktige steder

– Hvorfor nettopp Telemark og Notodden?

– Det handler mye om å finne de riktige stedene for plassering av slik sentre, som krever store mengder energi. Her er både det store vannet like ved, som gjør omgivelsen­e klimatisk gunstige, en stor fordel, og det var også allerede stor tilgang på kraft med en stor transforma­tor like ved bygget. I tillegg følte vi oss veldig velkomne i Notodden, sier Boutouil.

– Hvor mye energi vil senteret kreve?

– Det vil vaere rundt 40 megawatt. Vi satser på å vaere et hundre prosent grønt selskap i hele verdikjede­n, og vi har også planer om framover å kunne bidra med energi i form av vannbåren varme fra datasenter­et til andre formål i Notodden.

Enorme summer i omløp

Det børsnotert­e selskapet Northern Data ønsker ikke å si nøyaktig hvor mye de investerer i teknologi i senteret på Notodden. Det er imidlertid ingen tvil om at det er enorme summer i omløp.

– Vi kan si at Northern Data vil investere rundt 180 millioner euro (ca. 1,8 milliarder kroner) i datasenter i Norge i år. En stor andel av investe

ringene er knyttet til satsingen her på Notodden, sier Michel Boutouil.

Tett på i en startfase

Teknisk leder for Norge, Andreas Langer, er bosatt i Tønsberg og er daglig på Notodden. Han er også tett på rekrutteri­ngsprosess­en.

– Vi skal ansatte flere medarbeide­re i løpet av kort tid. Det er ikke avgjørende å ha datakompet­anse i utgangspun­ktet. Vi gir opplaering. Jeg kommer til å vaere tett på i en startfase, men etter hvert bare på Notodden en gang i måneden eller så. Vi bygger nå en organisasj­on som vil ta seg av den daglige driften framover, sier Langer.

 ??  ?? BYGGER OM: Andreas Langer (t.v.) og Michel Boutouil er nå på plass i Hydroparke­n og følger opp ombygginge­n av det tidligere Becromalby­gget til 10 millioner euro.
BYGGER OM: Andreas Langer (t.v.) og Michel Boutouil er nå på plass i Hydroparke­n og følger opp ombygginge­n av det tidligere Becromalby­gget til 10 millioner euro.
 ?? FOTO: KNUT HEGGENES ??
FOTO: KNUT HEGGENES
 ?? FOTO: KNUT HEGGENES ?? OMGIVELSER: Andreas Langer (t.h.) og Michel Boutouil sier beliggenhe­ten til Hydroparke­n var viktig for etablering­en. Det store Heddalsvan­net bidrar til gunstig klima for denne typen datasenter, mener lederduoen.
FOTO: KNUT HEGGENES OMGIVELSER: Andreas Langer (t.h.) og Michel Boutouil sier beliggenhe­ten til Hydroparke­n var viktig for etablering­en. Det store Heddalsvan­net bidrar til gunstig klima for denne typen datasenter, mener lederduoen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway