Hvorfor ha­ter katter vann?

Visste Du At? (Norway) - - INNHOLD -

Katter vas­ker seg ved sta­dig å slik­ke på pel­sen sin, slik at det ik­ke dan­nes noe lag av hud­fett i den. Kat­tens pels er der­for mer luf­tig og mind­re vann­av­vi­sen­de enn hun­dens. Kon­se­kven­sen er at kat­ten blir kal­de­re når den blir våt, og pel­sen kjen­nes tyng­re. Men ik­ke alle katter ha­ter vann. Ben­gal og tyr­kisk van er to katte­ra­ser som els­ker å svøm­me.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.