MATEMATIKK & FYSIKK

Visste Du At? (Norway) - - INNHOLD -

Higgs bo­so­ner, ly­sets has­tig­het, gra­vi­ta­sjon, tid, Big Crunch, va­ku­um, hy­per­rom­met, Lar­ge Had­ron Col­li­der.

Det er len­ge si­den man opp­da­get at ly­set be­ve­ger seg lang­som­mere når det pas­se­rer gjen­nom et ele­ment som luft el­ler glass. Dess­uten in­terage­rer ly­set med mo­le­ky­ler i om­gi­vel­se­ne. Men en del fors­ke­re me­ner at ly­sets has­tig­het i va­ku­um kan ha vært mye høy­ere un­der big bang. I så fall vil­le det løse noen av gå­te­ne rundt uni­ver­sets be­gyn­nel­se, men det fin­nes in­gen tro­ver­di­ge be­vi­ser for den­ne hy­po­te­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.