Hvorfor er det ba­re menn som får skjegg?

HVORFOR FÅR MENN SKJEGG, MEN IK­KE KVIN­NER?

Visste Du At? (Norway) - - INNHOLD -

Menn får skjegg­vekst for­di hår­sek­ke­ne på ha­ke­ne de­res sti­mu­le­res av hor­mo­net di­hydro­te­st­os­te­ron, som pro­du­se­res av te­st­os­te­ron. Kvin­ner har like man­ge fol­lik­kel­cel­ler i an­sik­tet som menn, men de er mind­re føl­som­me for di­hydro­te­st­os­te­ron. Dess­uten har kvin­ner la­ve­re te­st­os­teron­ni­vå­er enn menn. Evo­lu­sjons­mes­sig kan skjegg ha fun­gert som et tegn på høye te­st­os­teron­ni­vå­er hos en mann, og kvin­ner kan ha syn­tes at det var at­trak­tivt med tyk­ke­re skjegg etter som det ble tol­ket som et tegn på styr­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.