Hvorfor kan ik­ke alle rul­le med tun­gen?

Visste Du At? (Norway) - - MENNESKEKROPPEN -

Fors­ker­ne er ik­ke helt sik­re. I føl­ge en gam­mel myte, er det et visst gen som sty­rer ev­nen til å rul­le med tun­gen, men den teori­en byg­de på en feil­slått forsk­nings­stu­die som ble mot­be­vist al­le­re­de i 1952. Det å rul­le med tun­gen, er til­syne­la­ten­de en fer­dig­het man læ­rer seg gjen­nom å øve. Det at en­kel­te ald­ri har lært seg kuns­ten, kom­mer an­ta­ge­lig av at man ik­ke har bruk for det­te spe­si­el­le ta­len­tet hver­ken når man pra­ter, plyst­rer, kys­ser el­ler noe som helst an­net. Men det er et bra part­ytriks, da.

La­ven­del­høs­ting i Frank­ri­ke – ver­dens mest av­kob­len­de jobb?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.