Hvorfor blir man trøtt av la­ven­del­duft?

Visste Du At? (Norway) - - MENNESKEKROPPEN -

Det er ik­ke ba­re for­di duf­t­en min­ner oss om den ko­se­li­ge roen hjem­me hos mor­mor. La­ven­de­l­olje be­står ho­ved­sa­ke­lig av linaly­lac­etat og li­nalool, to kje­mi­ka­li­er som raskt tas opp i blo­det. Stu­di­er på mus har vist at dis­se for­bin­del­se­ne hem­mer fle­re sig­nal­sub­stan­ser og har en be­ro­li­gen­de og smerte­stil­len­de ef­fekt. Hos menns­ker sen­ker la­ven­del dess­uten pul­sen og dem­per uro.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.