22 uker

Visste Du At? (Norway) - - MENNESKEKROPPEN -

Gjen­nom­snitts­al­de­ren da de ka­rak­te­ris­tis­ke fol­de­ne i hjer­nen be­gyn­ner å sy­nes hos et men­neske­fos­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.