Hvorfor får ik­ke alle kvi­ser?

Visste Du At? (Norway) - - MENNESKEKROPPEN -

Nes­ten alle får i alle fall noen få kvi­ser i ten­åre­ne, men al­vor­lig akne plei­er å være ar­ve­lig. Hvor mye sol du får, og hvor mye fet mat du spi­ser, spil­ler in­gen rol­le. De­ri­mot er det fort­satt ik­ke klar­lagt om den gen­etis­ke fak­to­ren er kob­let til fe­te­re hud, el­ler til na­tur­li­ge hud­bak­te­ri­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.