Kan man dø av nese­blod?

Visste Du At? (Norway) - - MENNESKEKROPPEN -

Of­test er nese­blod ba­re en over­fla­disk blød­ning fra de små bod­ka­re­ne rett un­der hud­en, og kan stop­pes med lett trykk og en is­pose. Men nese­blod kan også for­år­sa­kes av en blød­ning fra den indre hals­ar­te­ri­en, og i så fall kan den være kraf­tig nok til at den er livs­tru­en­de. Dess­uten fin­nes det all­tid en ri­si­ko for at selv en mind­re blød­ning i ne­sen vil kun­ne blok­ke­re luft­vei­ene og føre til kvel­ning. En 47-år gam­mel mann i Eng­land døde på den­ne må­ten i 2011.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.