Øde­leg­ger man ten­ne­ne hvis man man su­ger på tom­me­len?

Visste Du At? (Norway) - - MENNESKEKROPPEN -

Å suge på tom­me­len el­ler en smokk fram til to­års­al­de­ren går bra, men fle­re un­der­sø­kel­ser har vist at det der­et­ter er en viss ri­si­ko for at for­ten­ne­ne pres­ses ut­over, el­ler at ten­ne­ne på si­den blir skje­ve, slik at ten­ne­ne i over- og un­der­kje­ven ik­ke mø­tes. I en stu­die ut­ført av den ame­ri­kans­ke tann­lege­for­enin­gen i 2001, ble det kon­sta­tert at 20 % av alle barn som su­ger på tom­me­len etter fire års al­der har bitt­feil.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.