HVORFOR KNAKER DET I LED­DE­NE?

Visste Du At? (Norway) - - MENNESKEKROPPEN -

I en forsk­nings­stu­die ut­ført ved uni­ver­si­te­tet i Al­ber­ta­i Ca­na­da i 2015, tok man magne­t­rønt­gen­bil­der av kna­ken­de fin­ger­ledd. Fors­ker­ne så at når brusk­ski­ve­ne dras fra hver­and­re, kan det dan­nes en li­ten gass­bob­le (mest kar­bon­di­ok­sid) i led­ves­ken. Kna­ket du hø­rer opp­står når bob­len plut­se­lig eks­pan­de­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.