Hvor raskt ven­ner man seg til mikro­gra­vi­ta­sjon?

Visste Du At? (Norway) - - ROMMET -

Det er en mer­ke­lig fø­lel­se å være vekt­løs, men det er fa­sci­ne­ren­de å se hvor raskt det kjen­nes na­tur­lig. På ba­re noen da­ger ven­ner man seg til å sve­ve. Der­imot tar det litt leng­re tid å bli vant til at man må sky­ve fra for å kom­me noe sted, og det tar litt tid å lære seg hvor hardt man skal ta i. En del opp­le­ver reise­syke i be­gyn­nel­sen, men det plei­er å gå over i lø­pet av noen da­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.