Hvor­dan vas­ker ast­ro­nau­ter seg?

Visste Du At? (Norway) - - ROMMET -

Det fin­nes in­gen dusj på ISS, så astronautene bru­ker våt­ser­vi­et­ter el­ler klu­ter. Å vas­ke hå­ret er litt mer ut­ford­ren­de. Til det bru­ker de sjam­po som det ik­ke er nød­ven­dig å skyl­le ut, sam­men med drikke­vann fra en vann­sekk. Astronautene må pas­se på så de ik­ke lar noe vann sve­ve fritt, for vann­drå­per på av­veie kan kort­slut­te de elek­tris­ke sys­te­me­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.