Ut­vi­des he­le uni­ver­set med sam­me has­tig­het?

Visste Du At? (Norway) - - ROMMET -

Uni­ver­set ut­vi­des med en gjen­nom­snitts­has­tig­het på rundt 75 000 km/t per mil­lion lys­år. Det hø­res kan­skje mye ut, men det mer­kes ba­re ved galak­tis­ke av­stan­der der gra­vi­ta­sjo­nen ik­ke do­mi­ne­rer. Van­li­ge ob­jek­ter inn­går ik­ke i den kos­mis­ke eks­pan­sjo­nen. I så fall vil­le det ik­ke fin­nes noen kos­misk eks­pan­sjon, etter­som «måle­stok­ke­ne» våre også vil­le eks­pan­de­re, og gjø­re det umu­lig å mer­ke for­and­rin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.