KAN VI PLAN­TE LIV PÅ EN AN­NEN PLA­NET?

Visste Du At? (Norway) - - ROMMET -

Det er gans­ke sann­syn­lig – og noe man har gjort sitt bes­te for å unn­gå i for­bin­del­se med ut­fors­kin­gen av rom­met. For å mi­ni­ma­li­se­re ri­si­ko­en for kon­ta­mi­ne­ring med or­ga­nis­mer fra jor­da, krev­de «The Com­mittee on Space Rese­arch» al­le­re­de i 1964 at alle rom­son­der skal ste­ri­li­se­res før de sen­des av går­de. Der­for des­in­fi­se­res alle rom­son­der ru­tine­mes­sig, og de be­hand­les med både var­me og strå­ling før opp­sky­ting.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.