Hvor­dan lukter det i rom­met?

Visste Du At? (Norway) - - ROMMET -

Vi kan ik­ke kjen­ne hvor­dan det lukter i rom­met, for ne­se­ne våre fun­ge­rer ik­ke i va­ku­um. Men ast­ro­nau­ter på ISS har for­talt at de kjen­ner en me­tal­lisk lukt på rom­drak­te­ne sine, om­trent som sveise­røyk, når tryk­ket i luft­slu­sen gjen­opp­ret­tes. Astronautene om bord på rom­son­den Ro­set­ta fant også ma­te­rie som lukter råt­ne egg, bit­ter­man­del og kat­te­tiss på ko­me­ten 67P/ Churyu­mov– Ge­ra­si­men­ko.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.