Vil­le det kjen­nes ut som om ti­den gikk vel­dig lang­somt der­som man ble sugd inn i et sort hull?

Visste Du At? (Norway) - - ROMMET -

Nei, for du kan ik­ke «kjen­ne» tid. Det stem­mer at sterk gra­vi­ta­sjon får ti­den til å gå lang­som­mere, men den enes­te må­ten å for­nem­me det på, er ved å sam­men­lik­ne opp­le­vel­sen din med noen som be­fin­ner seg langt unna det sorte hul­let. Da vil du se at per­sonen i det fjer­ne «øker tem­po­et», sna­re­re enn at du kjen­ner at du selv «brem­ser ned». Den and­re per­sonen vil opp­le­ve det stikk mot­sat­te – at du blir lang­som­mere. Jo nær­me­re du kom­mer det sorte hul­lets hen­del­ses­ho­ri­sont, desto for­te­re be­ve­ger ven­nen din seg. Men for deg «kjen­nes» ti­den ak­ku­rat lik som nå.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.