HVOR NØYAKTIGE ER AKTIVITETSARMBÅND?

Visste Du At? (Norway) - - TEKNOLOGI -

Aktivitetsarmbånd fun­ge­rer ved hjelp av et ak­selero­me­ter rundt hånd­led­det, rundt mid­jen el­ler på sko­en, og som re­gist­re­rer hvor man­ge skritt du tar. Skrittal­let om­reg­nes der­et­ter til en om­trent­lig av­stand og et om­trent­lig an­tall for­bren­te ka­lo­ri­er. En­kel­te ty­per må­ler til og med høyde­me­ter, så du får kred for alle bak­ker og trap­per du har for­sert i lø­pet av da­gen. I en un­der­sø­kel­se fra 2014, ble det kon­sta­tert at de fles­te ak­ti­vi­tets­arm­bånd har en feil­mar­gin på he­le 10–20 %.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.