MO­TOR

Visste Du At? (Norway) - - TEKNOLOGI -

For­mel E-bi­len har ett stort batteri, en li­ten el­mo­tor og gir­kas­se. Tem­pe­ra­tu­ren sti­ger un­der et løp, så god av­kjø­ling er av­gjø­ren­de for bi­lens pre­sta­sjons­evne. Tak­ket være gir­kas­sen, går det an å få stør­re mo­ment­ytel­se fra den lil­le mo­to­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.